Dla lepszego doświadczenia zmień przeglądarkę na CHROME, FIREFOX, OPERA lub Internet Explorer.

Zasady i Warunki
Witamy w Poszukuje!

Niniejsze warunki określają zasady i przepisy korzystania z witryny Poszukuje, znajdującej się na stronie www.poszukuje.co.uk.

Wchodząc na tę stronę, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj korzystania z Poszukuje, jeśli nie zgadzasz się na przyjęcie wszystkich warunków określonych na tej stronie. Nasze Warunki zostały stworzone przy pomocy Generatora Warunków.

Poniższa terminologia ma zastosowanie do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności i Oświadczenia o zrzeczeniu się odpowiedzialności oraz wszystkich umów: „Klient”, „Użytkownik” i „Twoja” odnosi się do Ciebie, osoba loguje się na tej stronie i jest zgodna z warunkami firmy. „Firma”, „nas”, „my”, „nas” i „nas” odnoszą się do naszej firmy. „Strona”, „Strony” lub „Nas” odnosi się zarówno do Klienta, jak i do nas samych. Wszystkie warunki odnoszą się do oferty, akceptacji i uwzględnienia płatności niezbędnych do podjęcia procesu naszej pomocy dla Klienta w najbardziej odpowiedni sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Klienta w odniesieniu do świadczenia określonych usług Spółki, zgodnie z i z zastrzeżeniem obowiązującego prawa holenderskiego. Każde użycie powyższej terminologii lub innych słów w liczbie pojedynczej, liczbie mnogiej, wielkich literach i / lub jego / jej, jest traktowane jako wymienne, a zatem jako odnoszące się do tego samego.

Licencja
O ile nie zaznaczono inaczej, Poszukuje i / lub jej licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów na Poszukuje. Wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać do niego dostęp z Poszukuje na własny użytek podlegający ograniczeniom określonym w niniejszych warunkach.

Nie wolno Ci:

Ponownie opublikuj materiał z Poszukuje
Sprzedawaj, wynajmuj lub sublicencjonuj materiał z Poszukuje
Powiel, powiel lub skopiuj materiał z Poszukuje
Redystrybucja treści z Poszukuje
Niniejsza Umowa rozpoczyna się z dniem jej podpisania.

Części tej strony oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji w niektórych obszarach witryny. Poszukuje nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie recenzuje komentarzy przed ich obecnością na stronie. Komentarze nie odzwierciedlają poglądów i opinii Poszukuje, jego agentów i / lub oddziałów. Komentarze odzwierciedlają poglądy i opinie osoby, która publikuje swoje opinie i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Poszukuje nie ponosi odpowiedzialności za Komentarze ani za jakiekolwiek zobowiązania, szkody lub wydatki spowodowane i / lub poniesione w wyniku jakiegokolwiek wykorzystania i / lub opublikowania i / lub pojawienia się Komentarze na ten temat stronie internetowej.

Poszukuje zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które można uznać za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszych Warunków.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

Masz prawo do zamieszczania komentarzy na naszej stronie internetowej i posiadania wszystkich niezbędnych licencji i zgody na to;
Komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych osób trzecich;
Komentarze nie zawierają żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów, które stanowią naruszenie prywatności
Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności handlowej lub niestandardowej lub prezentowania działań komercyjnych lub działań niezgodnych z prawem.
Niniejszym udzielasz Poszukuje niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i edytowania dowolnych twoich komentarzy we wszelkich formach, formatach lub mediach.

Hiperłącze do naszej zawartości
Następujące organizacje mogą linkować do naszej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

Agencje rządowe;
Wyszukiwarki;
Organizacje prasowe;
Dystrybutorzy katalogów online mogą umieszczać linki do naszej witryny w taki sam sposób, w jaki prowadzą hiperłącza do stron internetowych innych wymienionych firm; i
System akredytowanych firm z wyjątkiem pozyskiwania organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i organizacji charytatywnych, które nie mogą prowadzić hiperłącza do naszej strony internetowej.
Organizacje te mogą umieszczać linki do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji na stronie tak długo, jak link: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów i / lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony łączącej.

Możemy rozważyć i zatwierdzić inne żądania linków od następujących typów organizacji:

powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i / lub biznesowych;
serwisy społecznościowe dot.com;
stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
dystrybutorzy katalogów online;
portale internetowe;
firmy księgowe, prawne i konsultingowe; i
instytucje edukacyjne i stowarzyszenia handlowe.
Zatwierdzimy prośby o linki od tych organizacji, jeśli zdecydujemy, że: (a) link nie sprawi, że spojrzymy niekorzystnie na siebie lub na nasze akredytowane firmy; (b) organizacja nie ma u nas żadnych negatywnych zapisów; (c) korzyść dla nas z widoczności hiperłącza rekompensuje brak Poszukuje; oraz (d) łącze jest w kontekście ogólnych informacji o zasobach.

Organizacje te mogą linkować do naszej strony głównej tak długo, jak link: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony łączącej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) pasuje do kontekstu strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w paragrafie 2 powyżej i jesteś zainteresowany linkowaniem do naszej strony, musisz nas poinformować wysyłając e-mail do Poszukuje. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe, a także adres URL witryny, listę wszelkich adresów URL, z których zamierzasz utworzyć link do naszej witryny, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz połączyć. Poczekaj 2-3 tygodnie na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą hiperłączać do naszej witryny internetowej w następujący sposób:

Korzystając z naszej nazwy firmowej; lub
Przy użyciu powiązanego lokalizatora zasobów; lub
Wykorzystanie jakiegokolwiek innego opisu naszej strony internetowej, który jest powiązany z tym, ma sens w kontekście i formacie treści na stronie linkującej.
Zabronione będzie używanie logo Poszukuje lub innej grafiki do łączenia bez umowy licencyjnej na znak towarowy.

iFrames
Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie możesz tworzyć ramek na naszych stronach internetowych, które w jakikolwiek sposób zmieniają wizualną prezentację lub wygląd naszej witryny.

Odpowiedzialność za treść
Nie ponosimy odpowiedzialności za treści, które pojawiają się na Twojej stronie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami, które pojawiają się na Twojej stronie. Żadne linki nie powinny pojawiać się na żadnej stronie internetowej, która może być interpretowana jako oszczercza, obsceniczna lub przestępcza, lub która narusza, w inny sposób narusza lub popiera naruszenie lub inne naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich.

Twoja prywatność
Przeczytaj Politykę prywatności

Zastrzeżenie praw
Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnych linków do naszej witryny. Na żądanie wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie wszystkich linków do naszej witryny. Zastrzegamy sobie również prawo do uwzględnienia niniejszych warunków i zasad dotyczących łączenia w dowolnym momencie. Poprzez ciągłe łączenie się z naszą stroną internetową, zgadzasz się na przestrzeganie i przestrzeganie niniejszych warunków linkowania.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej
Jeśli znajdziesz jakiś link na naszej stronie internetowej, który jest obraźliwy z jakiegokolwiek powodu, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Zastanowimy się nad prośbami o usunięcie linków, ale nie jesteśmy zobowiązani lub nie odpowiemy bezpośrednio.

Nie zapewniamy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; ani też nie obiecujemy, że strona pozostanie dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Zrzeczenie się
W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z tej witryny. Nic w tym zastrzeżeniu nie będzie:

ograniczyć lub wykluczyć naszą lub twoją odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała;
ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub nieuczciwe wprowadzenie w błąd;
ograniczyć jakiekolwiek nasze lub twoje zobowiązania w sposób niedozwolony na mocy obowiązującego prawa; lub
wykluczyć żadnych naszych lub twoich zobowiązań, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.
Ograniczenia i zakazy odpowiedzialności określone w niniejszym rozdziale oraz w innych miejscach niniejszego zastrzeżenia: (a) podlegają postanowieniom poprzedniego akapitu; oraz (b) reguluje wszystkie zobowiązania wynikające z wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego i naruszenia obowiązku ustawowego.

Dopóki strona internetowa oraz informacje i usługi na stronie są udostępniane bezpłatnie, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju.

Góra