Dla lepszego do艣wiadczenia zmie艅 przegl膮dark臋 na CHROME, FIREFOX, OPERA lub Internet Explorer.

Polityka prywatno艣ci opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Tw贸j temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


馃嚞馃嚙If you are opening Privacy Policy in the English language, wait a second before the content translates itself.

1. Informacje og贸lne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonuj膮cego pod adresem url: www.poszukuje.co.uk
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Kamil Jedrzejowski Northampton, United Kingdom
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kontakt@poszukuje.co.uk
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w nast臋puj膮cych celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Prowadzenie rozm贸w typu chat online
  • Prowadzenie systemu og艂osze艅 drobnych
  • Prezentacja profil u偶ytkownika innym u偶ytkownikom
  • Wy艣wietlanie og艂osze艅 u偶ytkownik贸w
  • Obs艂uga zapyta艅 przez formularz
  • Realizacja zam贸wionych us艂ug
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o u偶ytkownikach i ich zachowaniu w nast臋puj膮cy spos贸b:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, kt贸re zostaj膮 wprowadzone do system贸w Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urz膮dzeniach ko艅cowych plik贸w cookie (tzw. 鈥瀋iasteczka鈥).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych s膮 chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzi臋ki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostaj膮 zaszyfrowane w komputerze u偶ytkownika i mog膮 by膰 odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Dane osobowe przechowywane w bazie danych s膮 zaszyfrowane w taki spos贸b, 偶e jedynie posiadaj膮cy Operator klucz mo偶e je odczyta膰. Dzi臋ki temu dane s膮 chronione na wypadek wykradzenia bazy danych z serwera.
 3. Has艂a u偶ytkownik贸w s膮 przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashuj膮ca dzia艂a jednokierunkowo – nie jest mo偶liwe odwr贸cenie jej dzia艂ania, co stanowi obecnie wsp贸艂czesny standard w zakresie przechowywania hase艂 u偶ytkownik贸w.
 4. Operator okresowo zmienia swoje has艂a administracyjne.
 5. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpiecze艅stwa.
 6. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczeg贸lno艣ci oznacza regularne aktualizacje komponent贸w programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: inna firma

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niekt贸rych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywa膰 Twoje dane osobowe innym odbiorcom, je艣li b臋dzie to niezb臋dne do wykonania zawartej z Tob膮 umowy lub do zrealizowania obowi膮zk贸w ci膮偶膮cych na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorc贸w:
  • osoby upowa偶nione przez nas, pracownicy i wsp贸艂prcownicy, kt贸rzy musz膮 mie膰 dost臋p do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowi膮zk贸w,
  • firma hostingowa,
  • firmy obs艂uguj膮ca mailingi,
  • firmy obs艂uguj膮ca komunikaty SMS,
  • firmy, z kt贸rymi Administrator wsp贸艂pracuje w zakresie marketingu w艂asnego,
  • kurierzy,
  • ubezpieczyciele,
  • kancelarie prawne i windykatorzy,
  • banki,
  • operatorzy p艂atno艣ci,
  • organy publiczne.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie d艂u偶ej, ni偶 jest to konieczne do wykonania zwi膮zanych z nimi czynno艣ci okre艣lonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowo艣ci). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie b臋d膮 przetwarzane d艂u偶ej ni偶 przez 3 lata.
 3. Przys艂uguje Ci prawo 偶膮dania od Administratora:
  • dost臋pu do danych osobowych Ciebie dotycz膮cych,
  • ich sprostowania,
  • usuni臋cia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przys艂uguje Ci prawo do z艂o偶enia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interes贸w realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie b臋dzie mog艂o by膰 wykonane w przypadku istnienia wa偶nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz臋dnych wobec Ciebie interes贸w, praw i wolno艣ci, w szczeg贸lno艣ci ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.
 5. Na dzia艂ania Administratora przys艂uguje skarga do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezb臋dne do obs艂ugi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mog膮 by膰 podejmowane czynno艣ci polegaj膮ce na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu 艣wiadczenia us艂ug w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpo艣redniego.
 8. Dane osobowe s膮 przekazywane od kraj贸w trzecich w rozumieniu przepis贸w o ochronie danych osobowych. Oznacza to, 偶e przesy艂amy je poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez u偶ytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostan膮 one podane.
 2. Serwis mo偶e zapisa膰 informacje o parametrach po艂膮czenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niekt贸rych wypadkach, mo偶e zapisa膰 informacj臋 u艂atwiaj膮c膮 powi膮zanie danych w formularzu z adresem e-mail u偶ytkownika wype艂niaj膮cego formularz. W takim wypadku adres e-mail u偶ytkownika pojawia si臋 wewn膮trz adresu url strony zawieraj膮cej formularz.
 4. Dane podane w formularzu s膮 przetwarzane w celu wynikaj膮cym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obs艂ugi zg艂oszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji us艂ug itp. Ka偶dorazowo kontekst i opis formularza w czytelny spos贸b informuje, do czego on s艂u偶y.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu u偶ytkownik贸w w serwisie mog膮 podlega膰 logowaniu. Dane te s膮 wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analiz臋 statystyczn膮 ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzib膮 w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej us艂ugi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Us艂uga bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urz膮dzeniu ko艅cowym u偶ytkownika. W zakresie informacji o preferencjach u偶ytkownika gromadzonych przez sie膰 reklamow膮 Google u偶ytkownik mo偶e przegl膮da膰 i edytowa膰 informacje wynikaj膮ce z plik贸w cookies przy pomocy narz臋dzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Niniejszy wz贸r polityki zosta艂 wygenerowany bezp艂atnie, w celach informacyjnych, w oparciu o nasz膮 wiedz臋, bran偶owe praktyki i przepisy prawa obowi膮zuj膮ce na dzie艅 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed u偶yciem jej na stronie. Wz贸r opiera si臋 na najcz臋艣ciej wyst臋puj膮cych na stronach internetowych sytuacjach, ale mo偶e nie odzwierciedla膰 pe艂nej i dok艂adnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uwa偶nie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasi臋gnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedziano艣ci za skutki pos艂ugiwania si臋 tym dokumentem, poniewa偶 tylko Ty masz wp艂w na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte s膮 zgodne z prawd膮. Zwr贸膰 tak偶e uwag臋, 偶e Polityka Prywatno艣ci, nawet najlepsza, jest tylko jednym z element贸w Twojej troski o dane osobowe i prywatno艣膰 u偶ytkownika na stronie www.

G贸ra